Skip to content

Arvskifte - dela upp arv

Arvskifte betyder att dela upp den avlidnes eventuella tillgångar mellan arvingarna. Här kan du läsa om hur du gör för att flytta över de tillgångar som dödsboet har i Hälsinglands Sparbank till arvingarna.

Arvskifteshandling och tidsgräns arvskifte

Få hjälp av oss att fördela arvet

Alla arvskiften hanteras av Arvskiftesgruppen - en specialistgrupp inom banken. Detta gäller oavsett om du är privatperson eller boutredningsman som utsetts av tingsrätten att förvalta dödsboet.

Här nedanför kan du läsa hur du gör för att skicka in blanketter och andra dokument till oss för att få hjälp. 

Fördelning 

Vi påbörjar arbetet med fördelningen först när alla handlingar är inkomna och godkända. Hantering kan ta upp till en månad.

Alla arvskiften hanteras av Arvskiftesgruppen - en specialistgrupp inom banken. Detta gäller oavsett om du är privatperson eller boutredningsman som utsetts av tingsrätten att förvalta dödsboet.

Här kan du läsa hur du gör för att skicka in blanketter och andra dokument till oss för att få hjälp. 

Checklistor och blanketter

Här kan du läsa hur du gör för att skicka in uppdrag till oss och vilka handlingar som behövs.

  1. Dödsbodelägare - ensam eller flera

  2. Boutredningsman