Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Spara och placera

Leende kvinna står och lutar sig mot en vägg

Det är aldrig för sent att börja spara och inga summor är för små. När du har en buffert på plats, till oväntade händelser, kan du börja spara till dina drömmar.

 

Aktuella sparräntor

 

  • Jubileumskontot 3,30%
  • Månadssparkonto 3,05%
  • Skogskonton 3,30%
  • e-sparkonto 1,50%
  • ISK-kontot 1,45%
  • YoungVision konto 2,55%
  • Privat Banking konto 3,40% *
  • Premium konto 3,35% *
     

* Konton för kunder med kundpaketen Privat Banking och Premium.

Mother and child watering kitchen garden. Solar panel in the background

Spara schysst i fonder med fokus på klimatet

Vill du bidra till FN:s globala mål med fokus på klimatet? Spara i våra klimatfonder!*

* Investeringar innebär en risk. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på www.swedbankrobur.se.

Sparande för tillväxt!

Med ett sparande hos oss får du bra ränta på ditt sparande
samtidigt som du är med och bidrar till tillväxt i bygden.

Ditt sparande möjliggör att andra har möjlighet att låna och som kund bidrar du till det lokala förenings, kultur- och näringslivet och skapar tillväxt och livskraft!

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad och informationsbroschyr finns i Fondlistan.

Olika sätt att spara

Fonder

När du sparar i fonder ger du dina pengar möjlighet att växa. 

Sparkonton

Med pengarna på ett sparkonto får du ett tryggt sparande utan risk. Alla våra sparkonton omfattas av insättningsgarantin.

Aktier

Med aktier har du möjlighet att investera i de bolag du tror på.

Vad kan ett månadssparande i fonder ge?

Belopp per månad
kr
Tid
år
Startbelopp
kr
Avkastning per år
Swedbanks 10-årsprognos (1) för svenska aktier och aktiefonder är att de kommer avkasta 7 % om året(2).
%
- kr
Börja månadsspara

Kom igång med ditt sparande

Spara till buffert

För att klara oplanerade utgifter är det bra att ha en buffert, gärna två månadslöner.

Månadsspara

Det är aldrig för sent att börja spara och inga summor är för små.

Spara till barn

Genom att spara i fonder ger du barnets pengar möjlighet att växa.

Spara till pensionen

Få tips på hur du kan påverka din pension. Kom igång och spara till pensionen redan idag.

Spara hållbart

Visste du att du kan påverka genom ditt sparande, till exempel genom sparande i fonder med särskilda hållbarhetskriterier.

Miljömedvetenhet

För dig som vill börja spara

Investeringssparkonto (ISK)

Med ISK kan du enkelt samla ditt sparande i fonder, aktier och andra värdepapper utan att behöva deklarera försäljningar och utdelningar. Istället betalar du en årlig schablonskatt. 

Kapitalförsäkringar

Kombinera sparande i fonder och värdepapper med försäkringssparandets skatteregler.

Information om investerarskydd och insättningsgaranti

Värdepapper (på ISK, fondkonto och värdepapperstjänst) omfattas av det statliga investerar­skyddet.

Investerarskyddet ger dig som kontohavare rätt till ersättning om banken går i konkurs och du inte kan få ut dina finansiella instrument (värdepapper). Beloppet är för närvarande högst 250 000 kr. Om du vill ha ersättning ska du senast ett år från dagen för konkursbeslutet vända dig till Riksgälden, som beslutar om och betalar ut ersättningen.

Kontanta medel på bankens konton, ISK och depå omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

När du får råd av oss

När du får rådgivning om hur du ska spara kan du vara säker på att vi bara väljer fonder som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. De ska också ha antagit en klimatpolicy och välja bort investeringar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som bank kan vi också ställa krav på fondbolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Information för dig som placerar i värdepapper

Aktiellt

Dagliga bolagsanalyser, börskommentarer, aktierekommendationer, förvaltarkommentarer och tips runt pension och privatekonomi.