Skip to content

Skatt på fonder

Skatten på fonder beror på sparform - hur du sparar. Om du valt att spara på ett Investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring så betalar du inte skatt när du säljer med vinst. Du betalar istället en viss procent i skatt per år baserat på värdet. Om du har fonderna på ett fondkonto betalar du 30 procent skatt på din vinst.

Vad gäller för skatt på fonder?

* Om investerarskydd och insättningsgaranti

Fonder på ISK och fondkonto omfattas av det statliga investerar­skyddet

 

Investerarskyddet ger dig som kontohavare rätt till ersättning om banken går i konkurs och du inte kan få ut dina finansiella instrument (värdepapper). Beloppet är för närvarande högst 250 000 kr. Om du vill ha ersättning ska du senast ett år från dagen för konkursbeslutet vända dig till Riksgälden, som beslutar om och betalar ut ersättningen.  

 

Kontanta medel på ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden

 

Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr.

Riksgälden betalar ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Investerarskyddet

Insättningsgarantin

Vad gäller för deklarationen?

 • Fonder på ISK

  Du behöver inte deklarera de vinster eller förluster du gör på ditt investeringssparkonto. Schablonintäkten som ligger till grund för hur mycket skatt du ska betala, är förifylld i din deklaration.

  Skatt på ISK (skatteverket.se)

 • Fonder på fondkonto

  Banken eller fondbolaget lämnar kontrolluppgifter om utdelning, schablonintäkt och vinst eller förlust vid försäljning. Uppgifterna är förifyllda i din inkomstdeklaration. 

  Du kan göra en egen beräkning av vinst eller förlust om du:

  • endast har fått uppgift om försäljningssumman vid försäljning av fondandelar.
  • inte godtar bankens eller fondbolagets uträkning av vinst eller förlust.

  Skatt på fonder på fondkonto (skatteverket.se)

 • Fonder i kapitalförsäkring

  Försäkringsbolaget betalar in din skatt åt dig och tar ut motsvarande belopp från din kapitalförsäkring.

  Skatt på kapitalförsäkring (skatteverket.se)

Mer information