Analyser

Hälsinglands Sparbank erbjuder bland annat analyser för olika marknader, branscher, företag och tillgångsslag. Analyserna guidar dig som kund och ger dig kunskap för att kunna fatta välgrundade finansiella beslut. Du vet väl att du kan prenumerera på flera av nyhetsbreven direkt till din e-post.

Prenumerera på nyhetsbrev - få danalyser för olika marknader, branscher, företag och tillgångsslag

Du kan även få tips om de senaste analyserna från din rådgivare.

Många av analyserna är samlade på vår samarbetspartners sida Insikt och Aktiellt. Mer information finns på Marknadsinformation. Dessutom har banken tv-sändningar Swedbank TV och bloggar med de senaste analyserna.

Brett produktutbud

Hälsinglands Sparbank har ett brett utbud av sparprodukter, såväl egna som via samarbetsparter. Produktutbudet innehåller exempelvis fonder, aktier och strukturerade produkter. Det ger dig ökad möjlighet att anpassa dina investeringar utifrån dina behov och sparmål. På Fondtorget har du tillgång till mer än 500 fonder från cirka 70 olika fondbolag. En lista över samtliga produkter finner du  i Fondlistan.

Hållbart sparande

För dig som vill bidra till en hållbar framtid genom ditt sparande erbjuder Hälsinglands Sparbank flera alternativ, såsom fonder och strukturerade produkter som investerar i företag som tar ansvar för både människor och miljö. Dessutom granskar Hälsinglands Sparbank samtliga fonder som säljs via Fondguiden, även externa fonder, enligt ett antal hållbarhetskriterier.
Hållbart sparande

Digitala kanaler

Som kund i Hälsinglands Sparbank har du dygnet runt tillgång till ditt sparande i internetbanken, appen och iPad-banken. Läs mer om hur du kommer igång och vilka tjänster som finns.
Digitala tjänster

Brett kontorsnätverk och Kundcenter

Vi har bankkontor, i Hudiksvall, Iggesund, Delsbo, Järvsö och Lucksta, dit du är välkommen om du har frågor kring ditt sparande. Du kan även kontakta Kundcenter Privat på 0650-371 00 om du vill prata med en rådgivare. Öppet mån-tors 8:00 - 17:00 och fredagar 8:00 - 16:00.

Guider

Genom bankens olika guider kan du på egen hand, i internetbanken eller i appen, utvärdera olika placeringsmöjligheter utifrån dina mål och behov. Några exempel på guider är Bekvämt fondval, Börja Spara, Fondguiden och Börja pensionsspara.

Uppföljning av dina placeringar

Efter en rådgivning kring ditt sparande kan du senare kontakta banken för en uppföljning om investeringen fortfarande är lämplig. Om du exempelvis har bytt jobb, fått ett arv eller planerar att gå i pension, bör du se över ditt sparande om det fortfarande motsvara dina mål och behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss genom att besöka ett kontor eller ringa Kundcenter.

Utbildning och socialt ansvarstagande

Hälsinglands Sparbank erbjuder olika möjligheter för dig som kund att lära dig mer om sparande och placeringar, exempelvis via:

Banken arbetar också med att sprida kunskap och öka medvetenheten om exempelvis pensionssparande och barnsparande och genom att aktivt delta i olika forum.