Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Jan Palmqvist

Ordinarie ledamot i Hälsinglands Sparbank styrelse.

Invald: 2021

Född: 1962

Yrke: Egen verksamhet

Ort: Stockholm

I Hälsinglands Sparbank som:
Styrelseledamot

Utbildning: Examen i företagsekonomi, Växjö Universitet

Bankspecifik erfarenhet: Styrelseledamot i ett flertal banker

Andra väsentliga uppdrag:

Bergslagens Sparbank, styrelseledamot

Roslagens Sparbank, styrelseledamot

Södra Dalarnas Sparbank, styrelseledamot

Svealands Risk & Compliance AB, styrelseledamot

Transcendent Group AB, styrelseledamot

Arbetslivserfarenhet:

- Nuvarande:
Egen verksamhet

- Tidigare:
Före detta auktoriserad revisor.
Licensierad revisor för den finansiella sektorn.
Drygt 30 års erfarenhet av revision och rådgivning till företag främst inom den finansiella sektorn.
Betydande erfarenhet av revision för och rådgivning kring finansiell rapportering till börsnoterade och andra företag som rapporterar i enlighet med IFRS.
Ansvarig för Deloitte Sveriges industrigrupp FSI för den finansiella marknaden under 9 år.

Jan Palmqvist