Ansökan om klimatpremien

Från den 13 februari gäller att för fordon som finansieras via leasing måste leasinggivaren ansöka om klimatpremie hos Energimyndigheten innan beställning av fordonet görs. Det är viktigt att du som kund inte själv gör någon form av beställning till leverantören.

Swedbank kommer att ansöka om klimatpremie för samtliga fordon omfattade av de nya reglerna kring klimatpremien och måste därför få information om jämförbart fordon. Fråga din leverantör om en offert på närmsta jämförbara fossildrivna fordon.

Mer information om hur klimatpremien är utformad finns på Energimyndighetens hemsida där vägledning och definitioner för lätta ellastbilar, tunga lastbilar samt miljöarbetsmaskiner kan laddas ner.
Klimatpremien regleras av förordning 2020:750.

Kontakt

Vid frågor, kontakta ditt lokala bankkontor.