Observera att filerna är stora att ladda ner.

Rapporten RTS27 ska för varje finansiellt instrument som handlats i eget lager i egenskap av bland annat systematisk internhandlare och likviditetsleverantör redovisa priser på daglig basis med mera, enligt en bestämd mall som finns i den delegerade förordningen (EU) 2017/575.

RTS27 Q1 2020 Hälsinglands Sparbank (zip-fil med xml-fil)

RTS27 Q2 2020 Hälsinglands Sparbank (zip-fil med xml-fil)

RTS27 Q3 2020 Hälsinglands Sparbank (zip-fil med xml-fil)

RTS27 Q4 2020 Hälsinglands Sparbank (zip-fil med xml-fil)

På grund av systemproblem kan RTS27-rapporten för kvartal 2, 3 och 4 vara ofullständig. Vi arbetar med att åtgärda detta och kommer därefter publicera en ny fullständig rapport så snart som möjligt. Denna text kommer tas bort när rapporten är fullständig.

Due to system issues the RTS27 report for quarter 2, 3 and 4 may be incomplete. We are working on correcting this and will publish a complete version as soon as possible. This text will be removed when the report is complete.