— Så gott som alla våra kunder använder idag betalkort eller Swish, och antalet kunder som använder våra kontor för kontanter är väldigt lågt, säger Marielle Norrlander, VD för Hälsinglands Sparbank.

Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder och detta märks inte minst inom bankvärlden. Olika digitala betaltjänster har ökat kraftigt de senaste åren och i takt med det har också efterfrågan av kontanter inne på bankkontoren minskat.

Idag utgör kontanter en liten andel av alla betalningar. I Riksbankens undersökning 2010 angav 39 procent att de använde kontanter vid sitt senaste köp. I samma undersökning 2022 hade antalet sjunkit till 8 procent.

— Trenderna är tydliga och samtidigt ser vi att kunder alltmer efterfrågar möten på bankkontoret om sparande, bolån och företagsärenden särskilt nu i en orolig omvärld. När vi tar bort sedlar och mynt inne på kontoren får vi mer tid att träffa våra kunder, säger Marielle Norrlander.

Förändringen berör en liten del av bankens kunder. Cirka 200 av bankens 45 000 kunder tar ut eller sätter in kontanter inne på bankkontoren regelbundet. Cirka 800 kunder gör det som mest en gång per år.

— Förändringen kan verka stor, men i praktiken är det ett fåtal kunder som besöker banken av den anledningen, säger Marielle Norrlander.

De kunder som vill sätta in eller ta ut kontanter kan använda Bankomat och Kontantens automater som finns på ett flertal orter i vårt närområde. I Hudiksvall kommer det fortsättningsvis finnas möjlighet till insättning och uttag inne på bankkontoret.

Banken kommer att genomföra flera olika utbildningstillfällen under våren där kunder kan ställa frågor och få stöd att komma igång med andra betallösningar än kontanter. Det kan gälla allt från att använda betalkort i en affär till att använda Swish.

— Vi kommer att ta hand om våra kunder. De ska känna sig trygga med hur de kan använda betalkort eller Swish, eller på egen hand kan sätta in och ta ut kontanter i de automater som finns framöver, säger Marielle Norrlander.

För ytterligare information

Marielle Norrlander, VD, Hälsinglands Sparbank
Tel 0650-371 02
E-post:

 

FAKTA

Kontantlagen, som började gälla 1 januari 2021, innebär att sex banker (Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB och Swedbank) behöver tillhandahålla möjligheter till kontantuttag (för privatpersoner) och insättning av dagskassor (för företag) i en betryggande utsträckning i hela landet.

När det gäller kontantuttag ska bankerna se till att 99,7 procent av befolkningen har högst 25 kilometer från sin folkbokföringsadress till närmaste plats för kontantuttag. De vanligaste platser där man kan ta ut kontanter är uttagsautomater, butikskassor och bankkontor.

Lagen kräver inte hantering av kontanter på bankkontor. Däremot ska vi, tillsammans med de övriga bankerna, gemensamt se till att det finns tillräckliga möjligheter att ta ut kontanter och sätta in dagskassor runtom i landet, till exempel via automater, butikskassor och betaltjänstombud.

Banken har avtal med ICA-bank att privatkunder kan ta ut kontanter i ICA:s butiker. Kunden gör uttaget med sitt bankkort, från kontot kortet är kopplat till och behöver inte handla i butiken samtidigt. Kunden kan max ta ut 2000 kr per tillfälle i mån av butikens tillgång på kontanter.

Det finns idag två leverantörer av uttags och insättningsautomater i Sverige. Kontanten och Bankomat.
I dessa kan privatpersoner sätta in och ta ut kontanter genom sitt bank- eller betal- och kreditkort.

Bankomat

Har idag ca 1 500 automater för utsättning och uttag av kontanter i Sverige.

I vissa automater finns utländsk valuta, såsom euro.

För mer information om Bankomats uttags- och insättningsautomater se bankomat.se

Kontanten

Har idag ca 450 automater i Sverige - ofta där det inte finns någon bank i närheten.

För mer information om Kontantens uttagsautomater se kontanten.se