Det är nu fjärde året i rad som Sparbankerna som grupp får högst betyg i SKI Bank.

– Vi är glada att se att kunderna ger Sparbankerna höga betyg i SKI:s mätning. Det är en bekräftelse på att vårt kundnära arbete och vår starka lokala förankring med fysiska kontor uppskattas, säger Björn Elfstrand, VD, Sparbankernas Riksförbund.

SKI Bank har under de senaste åren ställt frågan om digitala tjänster fullt ut kan ersätta personlig kontakt eller fysiska möten. I studien svarar 60 procent av alla tillfrågade att det inte gör det. Det gäller även frågan om kunder kan tänka sig digitala möten i stället för fysiska. Kunder vill fortsatt träffa sin bank fysiskt för mer komplexa ärenden.

–  Kunder som anger att man har en personlig kontaktperson är nöjdare. Den mänskliga relationen är fortsatt viktig särskilt i dessa kärva tider. I enklare ärenden, vilket ur kundens perspektiv kan handla om transaktioner, betalningar, signaturer eller uppdateringar av dokumentation, så förväntar man sig däremot en helt digital upplevelse, säger Johan Parmler, VD, Svenskt Kvalitetsindex.

Sveriges Sparbanker är lokala banker

Något som skiljer Sparbankerna från de andra bankerna i undersökningen är att Sparbankerna är lokala banker, där pengarna stannar i det lokala ekonomiska kretsloppet. Det betyder att insättarnas pengar lånas ut till privatpersoner och företagare som bor och driver sin verksamhet i bankens närområde.

80 procent av Sparbankernas kunder har svarat att de upplever att banken bidrar positivt till bygdens utveckling och tillväxt. De har också svarat att det är viktigt för mig som kund att delar av min banks vinst investeras i olika samhällsområden.

– Varje år delar vi ut en stor del av bankens vinst till lokala föreningar, organisationer och initiativ som gör det bättre att bo på en ort där banken finns, meddelar Hälsinglands Sparbanks VD, Marielle Norrlander.