Utlåning

Räntan för kontokrediter och reverskrediter för privatpersoner och företag höjs med 0,25 procentenheter från och med 9 oktober 2023.

Ränteändringen gäller inte basränterelaterad utlåning till fast ränta eller lån med bunden ränta, t ex Swedbank Hypotek.

Inlåning

Våra sparkontoräntor höjs med upp till 0,25 procentenheter från och med 9 oktober 2023.

 

Konto                    Förändring           Ny ränta

Jubileumskonto                   +0,25%                  3,50%

Månadssparkonto               +0,10%                  3,25%

Skogskonto                         +0,25%                  3,50%

Young Vision                       +0,25%                  2,75%

E-spar                                 +0,10%                 1,70%

ISK-konto                           +0,25%                  1,65%

Privatkonto                         +0,10%                  0,35%