Skip to content

Konton och kontoinformation

Alla våra konton omfattas av insättningsgarantin. Val av konto, eller konton, beror bland annat på ditt företags storlek och om ni gör affärer i utlandet. Ett konto i svenska kronor med bankgiro samt vid behov ett konto i utländsk valuta, ger ditt företag en grund för alla löpande in- och utbetalningar.

Konton

Andra Cash Management-lösningar

Cash Pool-lösningar

Tjänster som möjliggör att enkelt optimera företagets samlade likviditet med en konsoliderad överblick.