Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om appen för företag

Kom igång

Logga in

 • Så här loggar du in med säkerhetsdosa:
  Säkerhetsdosa med engångskod
  1. Starta säkerhetsdosan med pil-knappen.
  2. I dosan står det PIN. Ange din fyrsiffriga pinkod i dosan.
  3. I dosan står det nu APPLI. Tryck 1 i dosan.
  4. I dosans display ser du nu din engångskod. Mata in den i fältet för engångskod
  5. Klicka på Fortsätt. Du är nu inloggad.

  Säkerhetsdosa med kontrollnummer
  1. Starta säkerhetsdosan med pil-knappen.
  2. I dosan står det PIN. Ange din fyrsiffriga pinkod i dosan.
  3. I dosan står det nu APPLI. Tryck 2 i dosan.
  4. Mata in kontrollnumret i dosan. Det består av åtta siffror och visas i appen.
  5. I dosans display ser du nu din svarskod. Mata in den i fältet Svarskod i appen.
  6. Klicka på Fortsätt. Du är nu inloggad.

 • Om du har företagskopplad dosa som ID-metod, saknar du avtalet för Mobilt BankID. Därför får du ett felmeddelande och du behöver ändra din ID-metod till att kunna använda alla typer av ID-metoder. Om man har företagskopplad dosa är den oftast upplagd som den enda tillåtna ID-metoden för företaget.

  Om du är enskild näringsidkare vänligen kontakta Kundcenter Företag på 0650-371 00 så kan de hjälpa till att ändra din ID-metod.
  Tillhör du ett aktiebolag, vänligen kontakta ditt bankkontor.

Mobilt BankID

Konton

Betala

Överföra

Fonder

Värdepapper

 • Under menyvalet "Kurslistor" hittar du listor för alla fonder, värdepappersmarknader, index, räntebärande papper och valutor.

 • Du kan välja om du vill lägga din order för avslut till marknadspris (MP) eller till ett pris som du själv väljer.

  Välj pris för att själv sätta det pris som du vill köpa eller sälja värdepappret till. Så fort en matchande order finns på marknaden går din order till avslut utan fördröjning. Finns inga matchande order på marknaden ligger din order kvar under hela giltighetstiden.
  Välj marknadspris för att få det bästa priset på marknaden just nu. När du lägger en order till marknadspris försöker vi göra avslut till den bästa möjliga kursen på marknaden, vilket kan ta lite tid. Du kan få bättre kurs med marknadspris än med eget pris men i gengäld kan avslutet fördröjas något.

 • Köpkraften visar hur mycket du kan köpa värdepapper för. När vi beräknar köpkraften tar vi hänsyn till beloppet på likvidkontot, likvider från preliminära transaktioner (genomförda affärer som inte likvidbokförts), utestående köporder samt eventuellt belåningsvärde på innehav.

 • Nasdaq OMX Stockholm, (för New York, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn krävs Värdepapperstjänst Aktiv & Värdepapperstjänst Premium):
  Large Cap
  Mid Cap
  Small Cap
  Aktiebevis
  Tecknings- och köpoptioner
  First North (ej i Köpenhamn)
  Warranter
  OM - Aktieoptioner (Värdepapperstjänst Aktiv & Värdepapperstjänst Premium)
  OM - Indexoptioner (Värdepapperstjänst Aktiv & Värdepapperstjänst Premium)
  Aktietorget
  Nordic Growth market (NGM):
  NGM Equity
  NGM Nordic MTF
  sNDX

 • En affär med utländsk aktie består av två delar; en aktieaffär och en valutaaffär. Det innebär att värdet av ditt innehav påverkas av både aktiekursen och valutakursen. Du kan alltså få ett ökat eller minskat värde på ditt innehav, trots att aktiekursen stått still, om valutakursen har rört sig i någon riktning.

 • När du handlar utländska aktier växlas valutan automatiskt i samband med aktieaffären. Valutaväxlingen sker direkt vid avslutet. Vid köpet betalar du courtage och en valutaavgift (för nuvarande cirka 0,50 procent). Båda räknas in i anskaffningsvärdet.
  Om du ofta handlar med utländska aktier i ett specifikt land kan det vara bättre att i stället öppna ett valutakonto. För att öppna valutakonto är du välkommen att ringa oss på 0650-371 00 personlig service eller komma in på ditt bankkontor. Har du inte telefontjänsten personlig service kan du ansluta dig i din internetbank under menyn Tillval – Telefonbanken.

 • Om du vill köpa eller sälja och värdepapperstjänsten i appen inte är tillgänglig, är du välkommen att ringa oss på 0650-371 00 personlig service eller komma in på ditt bankkontor för direkt hjälp. Har du inte telefontjänsten personlig service kan du ansluta dig i din internetbank under menyn Tillval – Telefonbanken.

Notiser

Övriga frågor