Våra skogs- och lantbruksrådgivare har alla specialkunskaper inom skog- och lantbruksekonomi. Kunskaper som bygger på erfarenhet från många kundmöten, gårdsägare eller annan nära anknytning till näringen. 

Genom dem får du tillgång till bankens samlade kompetens inom allt som rör din ekonomi, från juridiska spörsmål till generationsskiftesfrågor, pensions- och försäkringslösningar, finansiering och placeringar.

Vill du veta vad vi kan göra för dig och få rådgivning kring lantbruksekonomi och skogsnäring så kontaka oss.