Servicekonto är ett konto för att betala via autogiro och för att göra automatiska överföringar till sparande och lånebetalningar.