På YoungVisionkontot sätter du in dina pengar, barnbidrag, studiemedel med mera. Du kan även sköta betalningar med kontot och med vårdnadshavares/förmyndares tillstånd kan du koppla bankkort Mastercard ung till kontot.

Kontot står i ditt eget namn. YoungVisionkontot övergår till ett Privatkonto när du fyller 21 år.

Bankkort Mastercard ung