Snöskoterförsäkringen som halvförsäkring ger ett omfattande skydd men inkluderar inte skador på fordonet vid olycka eller skadegörelse. I helförsäkring ingår även vagnskadeförsäkring. Den lagstadgade trafikförsäkringen ingår alltid i våra motorfordonsförsäkringar.

Här kan du jämföra alternativen. Läs mer om försäkringens villkor och ersättningsbelopp i förköpsinformation och villkor.

Halvförsäkringen ersätter: 

 • Personskador 
 • Skador på annans fordon 
 • Skador på annans egendom
 • Skador vid brand
 • Skador på rutor
 • Kristerapi – 10 behandlingar hos psykolog/terapeut
 • Dina kostnader för ombud vid tvist
 • Stöld av fordonet eller utrustning 

Helförsäkringen ersätter dessutom: 

 • Skador på din snöskoter vid trafikolycka
 • Skadegörelse på din snöskoter
 • Skador vid olyckshändelse till exempel fallande träd